Curs apicultura ecològica

Esteu aquí

Resum

14/04/2018 - 09:00
09/06/2018 - 19:00
Formació (cursos, jornades, ...)
Més informació

Informació detallada

PROGRAMA

L’apicultura ecològica. Principis generals.

L’abella. Biologia de l’abella. Flora mel·lífera. Pol·linització.

Material apícola.

Apiaris. Material. Tipus arnes. Instal·lacions apícoles.

Treballs apícoles. Maneig d’abelles. Multiplicació de colònies. Extracció de mel, envasat i condicionament.

Sanitat. Malalties de les abelles. Higiene i profilaxi. Tractamentsecològics.

Pol·len, gelea reial, propolis i cera. Obtenció, processat i manipulació.

Mel i melades. Tipus de mels i valor nutricional.

Organització d’una apícola ecològica.

Comercialització de mel ecològica.

(Més informació al tríptic adjunt)


Twitter