Descobert el mecanisme neuronal del ball de les abelles

Esteu aquí

Resum

Notícies
Més informació

Informació detallada

Algunes interneurones estan darrera del llenguatge de les abelles segons un estudi de la Universitat de Fukuoka de Japó.

Las abelles saben perfectament a quina distància està el seu aliment i en quina direcció, respecte el rusc i el sol. El que les fa tan eficaces és el seu sistema de comunicació. Des de finals dels 70 se sap que practiquen un meticulós ball que produeix vibracions per comunicar-se. Ara s'ha descobert que són unes interneurones las que doten les abelles mel·líferes d'una mena d'oïda que els hi permet percebre la dansa dins la foscor del rusc.


Twitter