Dossier Tècnic núm. 115. Enemics naturals de les abelles

Esteu aquí

Resum

Formació (cursos, jornades, ...), Notícies

Informació detallada

El Dossier Tècnic nº 115: “Enemics naturals de les abelles” s’introdueix en l’enduriment de les condicions de vida de les abelles, a causa de diverses casuístiques i situacions: la varroasi, la vespa velutina, la contaminació atmosfèrica, l’acumulació de residus tòxics, etc. La recerca, la formació i la capacitació d’apicultors/res i de la resta de professionals de l’entorn rural és imprescindible per a la sostenibilitat de l’activitat apícola, agrícola i d’entorns naturals sans.

Per aquesta raó, des del DACC i amb el suport de l’Escola Agrària de Santa Coloma de Farners, s’ha identificat la necessitat de reforçar la divulgació i la transferència de coneixements en apicultura. Per posar-ho de manifest, s’iniciarà una sèrie de Dossiers Tècnics que tractaran sobre diferents temàtiques d’impacte en l’apicultura.

Els articles inclosos en aquest dossier, elaborats per experts en la matèria, aborden temàtiques d’interès com la sanitat apícola, l’anatomia, el sistema immunitari i les peculiaritats de l’espècie, les principals malalties bacterianes i víriques de les abelles, la varroasi, les malalties fúngiques, el control de la vespa asiàtica (Vespa velutina) en el sector apícola i la dieta i la nutrició de les abelles.

Per últim, el Dossier, també disponible en castellà, inclou una entrevista a Raquel Martín, veterinària i investigadora en sanitat apícola, que ha contribuït activament en investigacions sobre nombrosos patògens que afecten les abelles com Nosema ceranae, Varroa i virus. En els darrers anys, s’ha centrat en la interacció patogen-hostatgermedi ambient, incloent-hi l’efecte de la microbiota i la coexistència de la infecció per diversos patògens.

El Dossier Tècnic és una publicació del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de caràcter monogràfic sobre aspectes rellevants de l’activitat agrària, ramadera, alimentària, pesquera, forestal i del món rural, realitzada amb la col·laboració d’experts de l’administració, d’universitats i centres de recerca i del sector.

Font: RuralCat

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat o click here to download the PDF file.

Descarrega't el document

Twitter