Gestió en explotacions apícoles: Tasques, productes i comercialització

Esteu aquí

Resum

13/12/2019 - 09:30
21/12/2019 - 18:30
Escola Agrària d’Amposta (977 70 15 00)
Formació (cursos, jornades, ...)

Informació detallada

L’apicultura, com a activitat tradicional a les Terres de l’Ebre des de fa segles, ha experimentat en la darrera dècada un impuls important, tant pel que fa a la creació de noves explotacions com a l’augment de les ja existents, tant al nostre territori com arreu de Catalunya, així com uns canvis per la millora en el maneig i en el procés productiu, amb la finalitat d’obtenir una rendibilitat que sigui alhora positiva per l’apicultor i sostenible per l’espècie al mateix temps i poder obtenir i oferir uns productes de primera qualitat.

Aquest curs bàsic d’iniciació pretén formar joves apicultors i públic en general que tinguin com a objectiu mantenir o treballar en una explotació apícola, partint des de la base per conèixer aquest fascinant món que cada cop atreu més públic.

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat o click here to download the PDF file.

Descarrega't el document

Twitter