Importació de productes ecològics

Esteu aquí

Resum

El sector de la producció i elaboració de productes agroalimentaris ecològics està en evolució constant i aquest fet ha propiciat un comerç internacional d'aquests productes cada cop més important. Molts dels productes alimentaris transformats, o dels productes destinats a l'alimentació animal, incorporen productes i ingredients que tenen el seu origen en diferents països i sovint països tercers.
En aquesta jornada parlarem de les importacions de productes agroalimentaris de països tercers, del requisits i de la normativa que han de complir. I també, vol ser un espai per resoldre els dubtes i consultes que puguin sorgir dels assistents així com ser un lloc de trobada i d’intercanvi d’experiències per a tots els professional dels diferents sectors.

28/11/2017 - 16:00
28/11/2017 - 19:00
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Formació (cursos, jornades, ...)

Informació detallada

Programa

16.00 h Benvinguda als assistents
16.05 h Presentació de la Jornada
Sr. Josep Pena. Director dels Serveis Territorials del DARP a Barcelona.
16.15 h Situació actual del sector de l’agricultura ecològica
Sra. Núria Armengol. Unitat de Producció Agrària Ecològica del DARP.
16.45 h Importació de productes ecològics
Sra. Beatriz Ochoa. Responsable de qualitat. Tècnica de Certificació del Consell Català de la Producció Agrària Ecològica (CCPAE).
17.30 h Pausa
17.45 h Casos d’èxit: Assegurament de la qualitat via producció ecològica
Sr. Enric Garcia. Cap d’Assegurament de la Qualitat d’EUROMED, SA.
18.15 h Torn obert de paraules
18.45 h Cloenda de la Jornada
Sra. Marta Esparza. Cap del Servei de Coordinació i Gestió Territorial del DARP als Serveis Territorials a Barcelona.

Lloc de realització
Col·legi d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya
C/Enamorats, 62-64 baixos
08013 – BARCELONA
http://bit.ly/2eRd5c1

Inscripcions
La jornada és gratuïta, però cal inscriure’s prèviament a través dels Serveis Territorials del DARP a Barcelona (Tel.: 934092090 – A/e: cbollo@gencat.cat)
També us podeu inscriure a través del servei de Preinscripcions a jornades del PATT del portal RuralCat: http://ruralcat.gencat.cat/preinscripcionspatt


Twitter