Lluita integral contra varroa. Maneig combinat amb tractaments orgànics

Esteu aquí

Resum

29/08/2022 - 18:00
Formació (cursos, jornades, ...)

Informació detallada

Jornada tècnica realitzada el dia 29/08

Enllaç a la jornada


Twitter