Qualitat de la cera per a les abelles

Esteu aquí

Resum

18/03/2022 - 09:15
18/03/2022 - 14:00
Formació (cursos, jornades, ...)

Informació detallada

La qualitat de la cera ha esdevingut un tema capital per a les explotacions apícoles. La progressiva degradació de la seva qualitat, bé sigui per acumulacions de molècules químiques provinents dels tractaments sanitaris de les pròpies abelles i la seva cria, com també directament des de les floracions o possibles adulteracions en el procés de producció, condiciona fortament el normal funcionament de les colònies d’abelles, fins al punt de ser un factor important per a l’abandonament de les arnes.
Aquesta jornada pretén aportar informació rellevant sobre l’abast del problema per a les abelles i per a l’apicultor a partir d’estudis i treballs recents sobre el tema.

Lloc de realització
Escola Agrària Forestal de Santa Coloma de Farners (Casa Xifra)
17430 Santa Coloma de Farners

Inscripcions
A través de RuralCat: inscripcions

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat o click here to download the PDF file.

Descarrega't el document

Twitter