Tauler d'anuncis

Esteu aquí

"Jornada d'apicultura", El Perelló

Els professionals i aficionats a l'apicultura, així com el públic en general, han de conèixer quines repercussions tenen en el nostre organisme les picades de les abelles, i què cal fer des d'un punt de vista preventiu i de tractament. Aquests aspectes s'explicaran d'una manera actualitzada en la primera ponència.

Images: 

Riner - II Jornada de la mel

A les comarques centrals, l’apicultura ha estat des de sempre una activitat complementària de la vida de pagès. Malgrat que les produccions es destinen principalment al consum propi, aquestes comarques presenten un clar potencial per a un major desenvolupament de l’activitat apícola.

En aquesta jornada es tractaran un seguit de temes d’interès apícola i es realitzaran tastos de diferents varietats de mels, mels líquides i mels cristal·litzades, per copsar les diferències i propietats de cada tipus de mel.

Images: 

Curs apicultura ecològica

PROGRAMA

L’apicultura ecològica. Principis generals.

L’abella. Biologia de l’abella. Flora mel·lífera. Pol·linització.

Material apícola.

Apiaris. Material. Tipus arnes. Instal·lacions apícoles.

Treballs apícoles. Maneig d’abelles. Multiplicació de colònies. Extracció de mel, envasat i condicionament.

Sanitat. Malalties de les abelles. Higiene i profilaxi. Tractamentsecològics.

Pol·len, gelea reial, propolis i cera. Obtenció, processat i manipulació.

Mel i melades. Tipus de mels i valor nutricional.

Images: 

Gestió sostenible. Cria de reines

Jornada Tècnica
CASTELLAR DEL VALLÈS, dissabte 3 de març de 2018

Images: 

Cria de reines i producció d’eixams

La cria i selecció de reines, i d’abellots, ha esdevingut, cada cop més, una necessitat per als nostres apicultors.

L’elevat nombre de baixes anuals i els nombrosos entrebancs que avui dificulten tenir colònies d’abelles fortes, ben poblades i productives em els moments adequats han fet de la cria de reines una pràctica cada cop més necessària per als apicultors.

Images: 

Pàgines

Twitter