Tauler d'anuncis

Esteu aquí

Curs apicultura ecològica

PROGRAMA

L’apicultura ecològica. Principis generals.

L’abella. Biologia de l’abella. Flora mel·lífera. Pol·linització.

Material apícola.

Apiaris. Material. Tipus arnes. Instal·lacions apícoles.

Treballs apícoles. Maneig d’abelles. Multiplicació de colònies. Extracció de mel, envasat i condicionament.

Sanitat. Malalties de les abelles. Higiene i profilaxi. Tractamentsecològics.

Pol·len, gelea reial, propolis i cera. Obtenció, processat i manipulació.

Mel i melades. Tipus de mels i valor nutricional.

Images: 

Gestió sostenible. Cria de reines

Jornada Tècnica
CASTELLAR DEL VALLÈS, dissabte 3 de març de 2018

Images: 

Cria de reines i producció d’eixams

La cria i selecció de reines, i d’abellots, ha esdevingut, cada cop més, una necessitat per als nostres apicultors.

L’elevat nombre de baixes anuals i els nombrosos entrebancs que avui dificulten tenir colònies d’abelles fortes, ben poblades i productives em els moments adequats han fet de la cria de reines una pràctica cada cop més necessària per als apicultors.

Images: 

Preparació d'aliments per a les abelles

En un context de canvi climàtic, cada cop és més evident la necessitat d'ajudar a cobrir les necessitats nutricionals de les abelles, en diferents moments de l'any i del seu desenvolupament.

Aquesta necessitat de suport puntual en la dieta de les abelles comporta que apicultors i tècnics han de saber avaluar aquestes necessitats en cada moment i conèixer les matèries primeres presents al mercat per a la preparació d'aquests aliments, així com conèixer el procediment de preparació i aplicació de les diferents pinsos.

En aquesta jornada tècnica tractarem tots aquests temes.

Images: 

Lluita contra la vespa velutina

Com ja sabeu la vespa velutina és una espècie invasora que afecta greument a les nostres abelles i als polinitzadors salvatges.

En aquesta època, quan s'acaba l'hivern, és quan les reines estableixen els nius primaris i és quan és més efectiu mirar de frenar l'expansió d'aquest insecte. Pensem que cada niu primari que s'estableixi ara pot produir fins a 50 nius secundaris...

Pàgines

Twitter