Tauler d'anuncis

Esteu aquí

Qualitat de la cera per a les abelles

La qualitat de la cera ha esdevingut un tema capital per a les explotacions apícoles. La progressiva degradació de la seva qualitat, bé sigui per acumulacions de molècules químiques provinents dels tractaments sanitaris de les pròpies abelles i la seva cria, com  també directament des de les floracions o possibles adulteracions en el procés de producció; condiciona fortament el normal funcionament de les colònies d’abelles, fins al punt de ser un factor important per a l’abandonament de les arnes.

Images: 

Quant val un quilo de mel?

Massa sovint els apicultors decideixen el preu de venda de la mel de les seves abelles, a partir dels preus del mercat. L’observació del preu que posen els seus companys apicultors productors i la indústria envasadora, són gairebé en exclusiva el referent a l’hora d’establir aquest preu, la resta és apreciació subjectiva. Però, on és la resta d’informació necessària?

Images: 

Gestió en explotacions apícoles: Tasques, productes i comercialització

L’apicultura, com a activitat tradicional a les Terres de l’Ebre des de fa segles, ha experimentat en la darrera dècada un impuls important, tant pel que fa a la creació de noves explotacions com a l’augment de les ja existents, tant al nostre territori com arreu de Catalunya, així com uns canvis per la millora en el maneig i en el procés productiu, amb la finalitat d’obtenir una rendibilitat que sigui alhora positiva per l’apicultor i sostenible per l’espècie al mateix temps i poder obtenir i oferir uns productes de primera qualitat.

Images: 

VII Fira de la Mel Ecològica + jornada tècnica

VII Fira de la Mel Ecològica

EL BRULL, diumenge 15 de setembre de 2019

Per gestionar amb eficàcia les nostres explotacions apícoles és primordial conèixer la flora que les envolta, saber amb detall en quin moment floreixen i què ens aporta cada espècie vegetal. Cal entendre com està influint el canvi climàtic en les floracions per  adaptar les nostres explotacions.

Pàgines

Twitter